Preambule

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Silverado westernstore. U dient zich ervan bewust te zijn dat Silverado westernstore niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Silverado westernstore respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Indian Westernstore Silverado V.O.F., gevestigd aan Lange Hezelstraat 37 - NL 6511 CB Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dhr. Adrie Van Maasdijk
Lange Hezelstraat 37
NL 6511 CB NIJMEGEN
+31 24 323 11 94
https://silverado.nl/

Dhr. Adrie Van Maasdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Indian Westernstore Silverado V.O.F. Hij is te bereiken via dit contactformulier.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Indian Westernstore Silverado V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Analyseren van de resultaten van mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Indian Westernstore Silverado V.O.F. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe en hoe lang lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden bewaard:

 • In de MySQL database op de webserver en in de back-ups daarvan.
 • Op de harde schijven van de werkstations op het kantoor van Indian Westernstore Silverado V.O.F. en in de back-ups daarvan.

Indian Westernstore Silverado V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indian Westernstore Silverado V.O.F. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Indian Westernstore Silverado V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij het bezoeken van pagina's waar content van sociale media weergegeven wordt, zoals Facebook, YouTube, Google en Twitter (..), kunnen deze sociale media cookies of tracers plaatsen.

Lees meer over cookies.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indian Westernstore Silverado V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens insturen via dit contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indian Westernstore Silverado V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Indian Westernstore Silverado V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via via dit contactformulier>.

Indian Westernstore Silverado V.O.F. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Versleuteling van e-mailadressen op de websites.
 • Firewall op de webserver.
 • Brute Force Monitor voor onrechmatige inlogpogingen op de webserver.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • SpamAssasin antispam filter op de server voor inkomende e-mails.
 • Parefeu et antivirus sur les postes de travail dans les bureaux de Indian Westernstore Silverado V.O.F.